Không xem Em jav xinh đẹp với anh bạn tình này thì đúng là phí 1 đời tôi làm ở trường mầm non nhỏ đó được mấy năm, công việc nào tôi cũng làm tốt hơn người khác, nhưng cuối năm không lần nào tôi được tặng danh hiệu Công nhân tiên tiến. Lúc đầu, tôi không hiểu, sau này, một số đồng nghiệp có thiện chí đã kết hôn, tức là những người bạn thân nhất trong nhóm nhỏ thiếu nữ của tôi, đã bí mật nói với tôi rằng ở độ tuổi này, tôi không tặng quà. cho những người lãnh đạo, và tôi không cống hiến hết mình cho những người lãnh đạo. tất cả đều vô ích nếu bạn kiệt sức. Nghe xong tôi thấy rất sợ hãi, năm nào cũng tặng quà nhưng tôi vẫn ngủ với những người lãnh đạo đó sao Một trong những người bạn thân nhất của tôi,