Hãy xem đi địt em gái ngon da trắng mới ra đó làm điều đó lần này. hối hận, Chà, tôi biết, nhưng những gì bạn đã hứa với tôi phải được thực hiện. Tôi chủ động thừa nhận rằng tôi đã làm tổn thương người đó vì tôi đã uống Sau khi uống rượu, tôi thấy người đó đang âm mưu điều gì đó sai trái, cộng với sự kích động do rượu gây ra, tôi đã đâm người đó khi anh ta định bỏ đi ra ngoài. Sau đó, thấy Cheng Xiaofei có mặt, tôi đuổi anh ta ra ngoài, hy vọng rằng cô ấy sẽ ngừng nói những điều vô nghĩa. Cheng Xiaofei đã dạy tôi rằng tôi đã đọc nó một cách hoàn hảo, nhưng tôi không biết câu nói này đã gây ra bao nhiêu tai họa cho tôi.